Bushra Ishaq og Sunniva Gylver snakker om sin bok -Tro på tvers

Arrangementsinformasjon

Bushra Ishaq og Sunniva Gylver er to etablerte og sterke samfunnsrøster som utforsker hverandres og egen tro. Boka "Tro på tvers" er en utradisjonell dialog, der trostekster fra ulike tradisjoner stilles side om side. Hvordan arter hverdagstroen seg for en muslim og en kristen?

Det er mulig å ta ut gratisbilletter hos Kirkens bymisjon en uke før arrangementet starter.